Решение №450 от 43405 по гр. дело №23/23 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№450

[населено място],01.11.2018 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и девети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Николова ч. т. д. №2580 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274 ал.2 от ГПК.
Производството е образувано по частна жалба на „Енерго – Про Продажби“ АД срещу определение №2342 от 20.09.2018г. по в.гр.д. №1207/2018г. на Варненски окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата му за изменение на решение № 1226 от 03. 07. 2018г. по същото дело в частта за разноските.
В жалбата се поддържа, че обжалваното определение е неправилно и се прави искане за отмяната му.
Ответникът „КНМ ГРУП“ ЕООД поддържа, че частната жалба е насочена срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане. Претендира разноски.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение констатира, че подадената частна жалба е недопустима.
Съгласно разпоредбата на чл.248 ал.3 от ГПК определението за разноските се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване решението. В случая решение №1226 от 03. 07.2018г. по в.гр.д. №1207/2018г. на Варненски окръжен съд, чието изменение в частта за разноските е поискано, не подлежи на касационно обжалване, тъй като е постановено по търговско дело с цена на иска под 20 000 лева. Предвид необжалваемостта на решението на окръжния съд и с оглед изричната разпоредба на чл.248 ал.3 от ГПК, на обжалване пред ВКС не подлежи и постановеното по реда на чл. 248 от ГПК определение на Варненски окръжен съд по искането за изменение на решението в частта за разноските.
По изложените съображения частната жалба на „Енерго – Про Продажби“ АД следва да се остави без разглеждане.
На ответника по частната жалба следва да бъдат присъдени направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 200 лева.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на „Енерго – Про Продажби“ АД срещу определение №2342 от 20.09.2018г. по в.гр.д. №1207/2018г. на Варненски окръжен съд.
ОСЪЖДА „Енерго – Про Продажби“ АД, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление [населено място], Варна Тауърс –Г, [улица], да заплати на „КНМ ГРУП“ ЕООД, [населено място], [улица], ет.5, ап.10, направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 200 лева /двеста лева/.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на Търговска колегия при Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.