Решение №640 от 43045 по нак. дело №959/959 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 640
София, 06.11.2017 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, в закрито заседание на втори ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова ч.т.д. № 2407/2017 година

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на С. Г. С., лично и като пълномощник на С. И. С., срещу определение № 245 от 08.06.2017 г. по т. д. № 786/2015 г. на Пловдивски апелативен съд, с което е оставена без разглеждане подадената от същите лица молба вх. № 3639 от 05.05.2017 г. за възстановяване на пропуснат срок за изправяне нередовностите на касационна жалба вх. № 6131/21.07.2016 г.
По съображения, подробно изложени в частната жалба, се иска отмяна на посоченото въззивно опроделение.
Ответникът по частната жалба – ТБ [фирма], [населено място] – не заявява становище по същата.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като прецени данните по делото, приема следното:
Частната жалба е депозирана в рамките на преклузивния едноседмичен срок по чл. 275, ал. 1 ГПК от надлежни страни и е процесуално допустима.
За да остави без разглеждане подадената от С. Г. С., лично и като пълномощник на С. И. С., молба вх. № 3639 от 05.05.2017 г. за възстановяване на пропуснат срок за изправяне нередовностите на касационна жалба вх. № 6131/21.07.2016 г., въззивният съд е приел, че същата е недопустима, тъй като е просрочена.
Настоящият състав намира, че обжалваното определение следва да бъде потвърдено, но не по изложените в него съображения.
С оглед постановеното по ч. т. д. № 2406/2017 г. на ВКС, ІІ т. о. определение, с което е отменено разпореждане № 536 от 03.04.2017 г. за връщане на депозираната от настоящите частни жалбоподатели касационна жалба вх. № 6131 от 21.07.2016 г., подадената от тях молба вх. № 3639 за възстановяване на срока за отстраняване нередовностите на върнатата жалба се явява лишена от предмет и следователно недопустима. Ето защо, определението за оставянето й без разглеждане следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 245 от 08.06.2017 г. по т. д. № 786/2015 г. на Пловдивски апелативен съд.

Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest