четвъртък, юли 20

Счетоводство

Постановление № 251 от 12 октомври 2012 г. – Министерския съвет – Държавен вестник

Постановление № 251 от 12 октомври 2012 г. – Министерския съвет – Държавен вестник

Министерски съвет брой: 80, от дата 19.10.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪ
СС № 1 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

СС № 1 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

СС № 1 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. (Изм.
Разчети в застрахователните дружества

Разчети в застрахователните дружества

Разчетите в застрахователните дружества свързани със застрахователната дейност са: 1.    Разчети с клиенти по застрахов
Разходи на застрахователите

Разходи на застрахователите

Разходите за застрахователни плащания са всички плащания на застрахователя и на презастрахователя по поети ангажименти к